RITRATTI - QUDDIESA SOLENNI NHAR IL-FESTA 8 TA' SETTEMBRU 2017 JICCELEBRA MONS PAWLU CREMONA - ARCISQOF EMERITU

ikklikkja fuq ir-ritratt biex tkabbar
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS