AVVIZI - 17 ta' SETTEMBRU 2017

Image result for matthew 18 21-35
L-24 HADD MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR
Data: 17/09/2017
AVVIZI      
                         


HADD

Wara l-quddiesa tas-6.30 p.m.l-istatwa ta’ Marija Bambina tiddaħħal fin-nicca

TNEJN
TLIETAERBGHA


Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; wara l-quddiesa tad-8.45 a.m.biljetti minghand il-helpers.

  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. ikun hawn l-Adorazzjoni mmexxija mil-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin.


GIMGHA


Fl-Annexxe fis-7.15 p.m. jkun hemm laqgha ghar-romol. Inhegguhom jiehdu sehem.


SIBT


HADD
Nitolbu għal:
Guzeppa Falzon
Michael Caruana.
Aghtihom o Mulej ......L-AĦĦAR POSTS