AVVIZI - 20 ta' AWWISSU 2017

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20 ta’ AWWISSU 2017
AVVIZI


IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn ir-Ruzarju,
fis-6.30 p.m il-quddiesa u wara jibda hin ta’ Adorazzjoni fejn isir talb ghas-success spiritwali tal-festa.

IS-SIBT
Ikun it-Tmin Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Benedizzjoni Sagramentali;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-Omelija.

NOTI
F’dawn il-granet qed jitqassam il-ktieb tal-festa li jinkludi l-programm bl-attivitajiet tal-festa ta’ gewwa u barra kif ukoll diversi artikli interessanti; infakkru wkoll lil min ghadu ma tahx l-envelop bl-offerta b’risq il-festa ta’ Marija Bambina. Ghal konvenjenza ta’ dawk fiz-zoni jistghu ihallu l-envelop fis-sagrestija tal-knisja taghhom.

Nhar is-Sibt 9 ta’ settembru ( l-ghada tal-festa ) ser norganizzaw ikla f’lukanda ewlenija; biljetti jinkisbu minghand il-helpers jew minghand il-kumitat tal-festa. Tluq mill-pjazza fis-7.30 p.m.


Nitolbu ghar-ruh:  Lucy Camilleri:  Aghtiha o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS