AVVIZI - 06 ta' AWWISSU 2017


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 06 ta’ AWWISSU 2017
AVVIZI


IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-Devoti tal-Hniena Divina u f
is-6.30 p.m il-Quddiesa


IS-SIBT
Ikun is-Sitt Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Benedizzjoni Sagramentali;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija.

NOTI
Id-DVD s tal-Ewwel Tqarbina huma lesti u jingabru kollha mill-Museum tas-Subien.

Il-Velja tal-Ghid tal-Assunta se ssir fil-pjazza tas-santwarju ta pinu ghawdex; nitilqu mill-pjazza fl-4.15 p.m. u nigu mal-vapur tal-11.15 p.m. Dawk interessati ghandhom jinkitbu fis-sagrestija.L-AĦĦAR POSTS