AVVIZI - 16 ta' LULJU 2017

Related image 
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16 ta’ LULJU 2017
AVVIZI


IL-HAMIS
Ikollna l- Coffee Morning fl-Oratorju. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 p.m. jkollna hin ta’ Adorazzjoni mid-Devoti tal-Hniena Divina  u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IS-SIBT
Ikun it-Tielet Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. ruzarju, kurunella, kant tas-salve, antifona u Benedizzjoni Sagramentali;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija.

NOTI
Nhar il-Gimgha 28 ta’ lulju il-kumitat festi esterni ser jorganizza ikla fl-oratorju mis-7.30 p.m. ‘il-quddiem; biljetti jinkisbu mill-membri tal-kumitat jew minghand il-helpers.

Il-quddies tal-Hadd filghaxija fil-parrocca  ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

Fix-xhur tas-sajf is-Siegha tal-Hniena Divina ta’ nhar ta’ Gimgha fis-Santwarju taghha ma ssirx; u ma ssirx lanqas il-quddiesa tal-5.00 p.m. ta’ nhar ta’ Sibt fl-istess Santwarju;
 

il-Knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa mill-1 ta’ Lulju u terga tiftah fit-11 ta settembru. 

L-AĦĦAR POSTS