AVVIZI - 4 ta' GUNJU 2017

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 4/06/2017
AVVIZI

TIFKIRA SOLENNI TAL-MIGJA TA’ L-ISPIRTU S-SANTU
GHID IL-HAMSIN - PENTECOSTE

IL-HADD
Infakkru li  l-hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m. bejn Gunju u Settembru; biss fil-festi ta’ Corpus u l-Qalb ta’ Gesu il-Quddiesa tkun fil-5.00 p.m. u purcisjoni wara. Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mid-Devoti tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm kuncert mil-kor tal-Papa. Min jixtieq imur ghandu jibbukkja on line.

IL-HADD
Fl-10.30 a.m. tibda l-quddiesa li fiha tfal mill MUSEUM tas-Subien u tal-Bniet jircievu ghall-ewwel darba li Gesu Ewkaristija. Il-quddiesa tal-11.00 ma ssirx.

NOTI :-
Nhar il-Hamis 15 ta’ Gunju fl-Oratorju ser norganizzaw ikla f’nofs in-nhar ghar-irgiel fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier. Min jixtieq jigi ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Infakkru li s-Sibt filghaxija il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm


L-AĦĦAR POSTS