AVVIZI - 18 ta' GUNJU 2017

Image result for john 6 51-58 images
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/06/2017
AVVIZI

Tifkira Solenni tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`Kristu

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita` tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`.
Fil-5.00 p.m. ikollna Koncelebrazzjoni mmexxija mill-Eminenza Tieghu l-Kardinal Malti Prospero Grech u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin lkoll niehdu sehem.
Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

L-ERBGHA
Nibdew il-Kwaranturi fil-parrocca taghna;
Gesu` Sagramentat ikun espost min wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. sa nofs in-nhar u mill-5.00 p.m. sa qabel il-quddiesa ta filghaxija. Imheggin insibu hin u nigu naduraw lil Gesu`.

Ikollna l- coffee morning fl-Oratorju;  nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb  ta’ Gesu`.
Fil-5.00 p.m. ikollna quddiesa kantata u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin lkoll niehdu sehem.
Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

NOTI :-

Nitolbu ghar-ruh: Jane Brincat. Aghtiha o Mulej ....

L-AĦĦAR POSTS