AVVIZI 02 LULJU 2017

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 02 ta’ LULJU 2017
AVVIZI


IT-TNEJN
Fil-Museum tas-subien fis-7.15 p.m. tibda gimgha ta’ taghlim; kulhadd huwa mistieden.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT
Ikun l-ewwel Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. ruzarju, kurunella, kant tas-salve, antifona u benedizzjoni sagramentali;
fis-6.30 p.m. quddiesa kantata bl-omelija.

NOTI
Nhar it-Tlieta 11 ta’ Lulju is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw coffee morning; il-biljetti jinkisbu minghandhom stess.

Nhar il-Hadd 16 ta’ lulju ser norganizzaw harga ghall-Ghawdex fl-okkazzjoni tal-festa ta’ San Gorg; tluq mill-pjazza fil-4.45 p.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-quddies tal-Hadd filghaxija fil-parrocca  ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

Fix-xhur tas-sajf is-Siegha tal-Hniena Divina ta’ nhar ta’ Gimgha fis-Santwarju taghha ma ssirx 
u ma ssirx lanqas il-quddiesa tal-5.00 p.m. ta’ nhar ta’ Sibt fl-istess Santwarju;
 
il-Knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa mill-1 ta’ Lulju u terga tiftah fit-11 ta settembru.


Nitolbu ghar ruh: Joseph Abela u John Mary Vassallo; Aghtihom o Mulej ...

L-AĦĦAR POSTS