AVVIZI - 14 ta' MEJJU 2017

Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14/05/2017
AVVIZI

IL-HAMES HADD TAL-GHID

IL-HADD
Fil-5.30 p.m. se ssir quddiesa bit-tberik tal- knisja tal-Kuncizzjoni wara ix-xoghol estensiv ta’ restawr li sar fiha. Nirringrazzjaw lil kulmin għen f’dan il-proġett lis-Sorijiet Dumnikani.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mic-Centru Socjali tal-Anzjani  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT
Tibda l-Vizta Pastorali tal-Arcisqof fin-Naxxar;
Fis-6.00 p.m. jkun disponibbli ghall-qrar fil-konfessjonarju u jqaddes fis-6.30 p.m. wara jiltaqa man-nies prezenti.

IL-HADD
Iqaddes il-quddiesa tat-8.30 a.m. Qabel ikun disponibbli ghall-qrar fil-konfessjonarju; wara l-quddiesa jiltaqa man-nies prezenti. Il-quddiesa tad-9.30 a.m. ma ssirx.
Id-dettalji tal-programm ta’ din il-vizta issibuh fil-leaflet li qassamna f’kull familja.

NOTI :-
Fl-okkazzjoni tal-festa ta’ Sta Rita, nhar it-Tnejn 22 ta’ Mejju fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm quddiesa ghar-romol.

Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof fis-Santwarju tal-Hniena Divina se jsir nhar il-Gimgha 2 ta’ Gunju 2017 fis-7.00 p.m.

Nitolbu ghar-ruh: Wigi Borg. Aghtih o Mulej ......


Infakkru li s-Sibt filghaxija il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm

L-AĦĦAR POSTS