AVVIZI - 30 APRIL 2017 - IT-TIELET HADD TAL-GHID

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 30/04/2017
AVVIZI

IT-TIELET HADD TAL-GHID

IL-HADD
Niccelebraw Jum il-Karita; Fil-quddies kollu issir il-gabra ghal karita b’risq l-istituti tal-karita f’Malta. Ghal dan il-ghan qed jitqassam ukoll envelop mal-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Mejju.

IT-TNEJN
1 ta’ Mejju; Festa ta’ San Guzepp Haddiem.
Ghalkemm mhemmx obbligu xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.
Fil-quddiesa ta’ filghaxija isir it-tberik tal-ghodod.

L-ERBGHA
Kull nhar ta’ Erbgha matul Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija se jghidu ir-Ruzarju fil-berah; hdejn il-knisja ta’ Sta lucija fis-6.00 p.m. u Triq l-Imhalla fis-6.30 p.m.

IL-GIMGHA
L-ewwel Gimgha tax-Xahar;
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD
4 Hadd tal-Ghid; Infakkru Jum il-Vokazzjonijiet.
Filghaxija niccelebraw il-festa ta’ San Guzepp;
fil-5.00 p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

NOTI :-
Nhar il-Hamis, 11 ta’ Mejju ser norganizzaw ikla fl-okkazjoni ta’ Jum l-Omm. Nibdew bil-quddiesa ta’ 8.45 a.m. wara l-programm ikompli fl-oratorju u jinkludi tombla, kafe u ikla.

Matul din il-gimgha ikompli l-bazaar fl-annexe tal-knisja; Bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

Qed jitqassam il-magazine Flimkien; fih issibu l-kumplament tat-toroq tat-tberik kif ukoll envelop sabiex naghtu offerta lill-Istituti ta’ Karita li ghandna f’Malta.


Nitolbu ghar-ruh: Emanuel Mallia; Aghtih o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS