AVVIZI - 16 APRIL 2017 - L-GHID IL-KBIR

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16/04/2017
AVVIZI

SOLENNITA’ TA’ HADD IL-GHID

HADD IL-GHID 16 ta’ APRIL 2017
Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej mill-mewt.
Il-hin tal-quddies filghodu ikun hekk; fis-7.00 a.m. fit-8.00 a.m. u fil-11.00 a.m.
Wara l-quddiesa tat-8.00 a.m. tohrog il-purcissjoni bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt u tidhol wara l-quddiesa tal-11.00 a.m. 
Nawguralkom l-isbah Xewqat tal-Ghid it-Tajjeb

IT-TNEJN
Mill-4.00 p.m. il-quddiem is-sacerdoti taghna jibdew bit-Tberik tal-Familji; xieraq li fejn ikun possibli l-membri tal-familja jkunu prezenti sabiex jitolbu mas-sacerdot.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina. 
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fl-oratorju fis-7.15 p.m. issir il-Laqgha ta’ Thejjija mill-qrib ghall-gharajjes; din hija parti mill-formazzjoni mehtiega ghal zwieg nisrani.

IL-HADD
It-Tieni Hadd tal-Ghid; Festa tal-Hniena Divina.
Fis-Santwarju taghha fil-5.00 p.m. tibda  Adorazzjoni u wara quddiesa bil-kant; imexxi l-E.T. Mons Charles J Scicluna, Arcisqof ta’ Malta.
  

Infakkru li l-quddies nhar ta' Sibt fis-Santwarju Hniena Divina jkun fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.

L-AĦĦAR POSTS