AVVIZI - 05 ta' MARZU 2017


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 05/03/2017
AVVIZI

L- EWWEL HADD TAR-RANDAN

IT-TNEJN
Fil-Knisja Arcipretali fid-9.15 a.m. jibda kors ta’ Ezercizzi Spiritwali ghal kulhadd; il-predikatur huwa Dun Joe Cilia Kappillan ta’ Hal Lija.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fis-7.15 p.m fl-annexxe issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

NOTI :
Nhar l-Erbgha, 15 ta’ Marzu ser norganizzaw Pellegrinagg ghar-Redentur ta’ l-isla. Nitilqu mill-pjazza fid-8.45 a.m. biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


L-AĦĦAR POSTS