AVVIZI - 12 ta' FRAR 2017

Image result for 6th sunday in ordinary time year 2017

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/02/2017
AVVIZI

IL-HADD - 12 ta’ Frar 2017
Is-SITT HADD TA’ MATUL IS-SENA

L-ERBGHA
Ikollna l- coffee morning fl-oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-Kummissjoni Djakonija.
Fis-6.30 Quddiesa

NOTI :
Fil-quddies kollu tal-week end li gej issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tas-seminarju.

Nhar is-Sibt 25 ta’ Frar ser norganizzaw serata tal-karnival fl-oratorju mis-7.30 p.m. il-quddiem. Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Din is-sena c-cerimonja tal-Ewwel Tqarbina se ssir nhar il-Hadd 11 ta’ Gunju fl-10.30 a.m. waqt li s-Sagrament tal-Grizma ser jinghata nhar il-Hadd 19 ta’ Novembru fil-5.00 p.m.


Nitolbu ghar-ruh: Vicky Azzopardi, Joseph Falzon u Josephine Bernard: Aghtihom o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS