ITTRA TA' L-ARCIPRIET DWAR IL-QUDDIES FIN-NAXXAR

Għeżież,

Mal-ħarga tan-Nieqa ta’ dan ix-xahar qed inqassmu informazzjoni li tiġbor il-ħinijiet kollha tal-quddies li jsir fil-parroċċa kollha tan-Naxxar, mhux biss fil-Knisja Arċipretali izda wkoll fi knejjes, kappelel u Djar tal-Anzjani.

Kif wieħed jista jinnota għandna lussu ta' quddies; iva dik hija l-kelma “lussu”. Fi kliem ieħor min ma jismax quddiesa veru għax ma jridx. Personalment jien ma naqbilx ma min jirraġuna u jghid “ghax il-bogħod”. Allura ngħid jien il-bogħod biex nisimgħu quddiesa biss insibuħ ?

Ara biex inwettqu doveri oħrajn, allavolja jkunu iktar il-bogħod, xorta waħda naqbdu l-karozza u mmorru. Insemmi: biex tmur fit-tali supermarket, biex tmur tagħmel xaghrek, biex twassal lit-tfal għall-privat jew in-nursery, biex tmur kuljum għax-xogħol u tant u tant ħidma oħra.

Kulħadd jaf ir-realta tas-saċerdoti kif inhi fil-parroċċa tan-Naxxar. Ma nistgħux nibqgħu inzommu l-istess numru ta quddies waqt li l-qassisin jonqsu.

Xi ħadd qalli: “Arċipriet jekk tnaqqas il-quddies in-nies tgerger”.
It-tweġiba tiegħi hija din; In-nies dejjem tgerger anke meta it-tgergir ma jkunx ġustifikat. U s-suġġeriment tiegħi għal poplu tagħna huwa dan:

Flok ingegru mhux aħjar nitolbu għall-vokazzjonijiet saċerdotali u religjuzi ?
  
Fr. David Gauci

Arċipriet

QUDDIES FIN-NAXXAR


FERJALI-NHAR TA’ XOGĦOL

FILGĦODU

6
7
7.30
7.45
8.15
8.30
8.45
9
PARROĊĊA
PARROĊĊA, Kunċizzjoni, San Ġwann
Ġiżwiti
Ċimiterju (Sibt)
Ġiżwiti
Ħniena Divina (Tnejn - Ġimgħa)
PARROĊĊA
Sgħajtar (Btajjel Pubbliċi mhux Kmandati)
FILGĦAXIJA


4.30
5
5.30
6
6.30
7
Hilltop
Ċimiterju
San Pawl tat-Targa (Novembru- Marzu)
San Pawl tat-Targa (April - Ottubru)
PARROĊĊA
Sgħajtar
FESTIV

SIBT FILGĦAXIJA5.00
5
6
6
6.30
6.30
6.30
7
7.30
Ħniena Divina (Ottubru - Mejju)
PARROĊĊA,  Hilltop
Sgħajtar
San Pawl (Novembru - Marzu)
PARROĊĊA
San Pawl (April - Ottubru)
Ħniena Divina
Hilltop, Magħtab
Sgħajtar


ĦDUDFESTI KMANDATI

FILGĦODU


6
7
7.30
8
8.15
8.30
9.30
10
10.15
10.30
11
11.30
11.30
PARROĊĊA
PARROĊĊA, Kunċizzjoni
Ġiżwiti, San Ġwann
Santa Lucia
Sgħajtar
PARROĊĊA, Ħniena Divina
PARROĊĊA
Ħniena Divina
Sgħajtar
Hilltop
PARROĊĊA
Hilltop (English)
Ħniena Divina (English)


FILGĦAXIJA5
5.30
6.30
PARROĊĊA (Ottubru - Mejju)
PARROĊĊA (Ġunju - Settembru)
PARROĊĊA
L-AĦĦAR POSTS