AVVIZI - 29 TA' JANNAR 2017

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 29/01/2017
AVVIZI

IL-HADD – 29 ta’ JANNAR 2017
IR-RABA HADD TA’ MATUL IS-SENA

Illum. fl-Oratorju ser norganzzaw afternoon tea and tombla’ mis-2.30 p.m. il-quddiem. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS - 2 ta’ Frar;
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju; il-Gandlora.
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-ruzarju, isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni gol-knisja u fis-6.30 p.m. quddiesa kantata bl-omelija bis-sehem tar-religjuzi rgiel u nisa li ghandna fil-parrocca.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA
L-ewwel gimgha tax-xahar;
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.


NOTI :
Nhar is-Sibt 11 ta’ Frar fil-kon-Katidral ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. ser jittelgha Oratorju f’gieh San Pawl mill-kompozitur Mons Marco Frizina u bis-sehem tal-kor Jubilate Deo tal-parrocca taghna. Dawk li jixtiequ jattendu ghalih ghandhom jinkitbu fis-sagrestija halli nkunu nistghu nixtru l-biljetti min qabel u norganizzaw it-trasport mehtieg.

F’dawn il-granet ser jitqassam il-Magazine Flimkien; aqrawh u segwu dak li hemm fih.L-AĦĦAR POSTS