AVVIZI - 22 ta' JANNAR 2017 - IT- TIELET HADD TAS-SENA

Image result for matthew 4 12-23
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22/01/2017
AVVIZI

IL-HADD - 22 ta’ Jannar 2017
IT-TIELET HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mis-Social Club tal-Anzjani.

IL-HADD
Nhar il-Hadd 29 ta’ Jannar fl-Oratorju ser norganzzaw afternoon tea and tombla’ mis-2.30 p.m. il-quddiem. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI :
Dawk li jkollhom xi membru tal-familja fl-isptar u jixtiequ li inzuruh ghandhom jghaddu l-informazzjoni mehtiega fl-ufficcju parrokkjali jew lil xi wiehed mis-sacerdoti taghna.


Nitolbu ghar-ruh:  George Griffin, Maria Pace, Guza Brincat,  u Guzeppi Pullicino,  Aghtihom o Mulej ...

L-AĦĦAR POSTS