AVVIZI - 15 ta' JANNAR 2017

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 15/01/2017
AVVIZI

IL-HADD - 15 ta’ Jannar 2017
IT-TIENI HADD TA’ MATUL IS-SENA
Ghall-quddiesa tad-9.30  a.m. qed nistiednu lill-adoloxxenti tal-Museum li din is-sena ser jircievu s-sagrament tal-grizma tal-isqof kif ukoll lill-genituri taghhom. Dawn se jgeddu l-weghda li jkomplu jiehdu bis-shih l-impenn taghhom fil-formazzjoni ghal dan is-sagrament.

Fl-Oratorju mis-2.30 p.m. il-quddiem ser norganizzaw afternoon tea u tombola.

Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. l-Arcisqof ser jiccelebra quddiesa u jkellem lill-Gharajjes .

IT-TNEJN
Is-sacerdoti jkomplu biz-Zjajjar u Tberik tal-familji.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. se ssir laqgha ghas-single mothers; inhegguhom jattendu.

L-ERBGHA
Tibda Gimgha ta’ talb ghall-ghaqda fost il-knejjes insara.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni.

NOTI :
Minn ghada t-Tnejn il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra terga’ tibda tkun miftuha fil-hinijiet tas-soltu.

Nhar it-Tlieta 24 ta’ jannar is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw coffee morning; biljetti jinkisbu minghandhom stess.

Nitolbu ghar-ruh: Nenu Cortis, Salvatore Bonnici u Gratia Camilleri: Aghtihom o Mulej ...L-AĦĦAR POSTS