AVVIZI - 04 ta' DICEMBRU 2016 - IT-TIENI HADD TAL-AVVENT

Image result for second sunday of advent 2016
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 04/12/2016
AVVIZI

L-ERBGHA 
Fid-Dar Generali tal-Museum tal-Bniet fil-Furjana fis-6.00 p.m. se tibda sensiela ta’ laqghat dwar San Gorg Preca; kulhadd huwa mistieden

IL-HAMIS
8 ta’ Dicembru; Solennita tal-Immakulata Kuncizzjoni.
Ghalkemm mhemmx obbligu tal-quddies, xieraq imma li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin ikun bhal nhar ta’ xoghol.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA 
Fil-knisja ta’ Sta Lucija jibdew tliet ijiem ta’ preparzzjoni spiritwali fl-okkazzjoni tal-festa taghha. Fil-5.30 p.m. jinghad ir-Ruzarju u
fis-6.00 p.m. quddiesa bl-omelija.

NOTI :
Infakkrukom li dan hu l-ahhar week end tal-Bazaar fl-annexxe tal-knisja.

Nhar it-Tlieta 13 ta’ Dicembru fl-Oratorju fis-2.30 p.m. se jkollna Afternoon Tea u tombola. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar l-Erbgha 14 ta’ Dicembru fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. il-kor Jubilate Deo se jtella l-kuncert annwali tieghu fl-okkazzjoni tal-festi tal-Milied.
Aktar informazzjoni anke dwar biljetti ghal dan il-kuncert jinkisbu mill-website tal-istess kor.

Infakkru lil dawk id-distributuri li ghadhom ma gabrux il-kopji taghhom tal-Flimkien mill-annexxe ghax-xahar ta’ Dicembru.


Nitolbu ghar-ruh: Mary Caruana, Claudia Grech Formosa;  Aghtihom o Mulej 

L-AĦĦAR POSTS