AVVIZI - 27 ta' NOVEMBRU 2016 - L- 1 HADD TAL-AVVENT

Image result for first sunday of advent 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 26/11/2016
AVVIZI

IT- TNEJN
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. issir il-laqgha tal-Gruppi Familji nsara.

IT-TLIETA
Is-sorijiet dumnikani ser jorganizzaw Coffee Morning; biljetti jinkisbu minghandhom stess.

IL-HAMIS 
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA
 Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-letturi kollha kif ukoll ghall-ministri tat-tqarbin kollha. Imheggin jattendu.

NOTI :
Infakkrukom fill-bazaar fl-annexxe tal-knisja; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.


Nitolbu ghar-ruh:   Antonia Vella                       Aghtiha o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS