AVVIZI - 20 ta' NOVEMBRU 2016

Image result for christ the king
SOLENNITA' ta' KRISTU RE
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/11/2016
AVVIZI


IL-HADD
Fl-okkazzjoni tas-Solennita’ ta’ Kristu Re u l-gheluq tas-Sena tal-Hniena l-Arcisqof se jmexxi koncelebrazzjoni fil-katidral tal-Imdina fis-6.00 p.m. Kulhadd huwa mistieden.

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-membri tal-Legjun ta’ Marija u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IS-SIBT
Jibda l-bazaar fl-annexxe tal-knisja; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna; nghidu grazzi lill-helpers ta’ dan il-bazaar

IL-HADD
Nibdew sena Liturgika gdida bl uzu tal-Messalin Sena A.

NOTI :
Nhar it-Tlieta 29 ta’ Novembru s-sorijiet dumnikani ser jorganizzaw coffee morning; biljetti jinkisbu minghandhom stess.


Nitolbu ghar-ruh: Matthew Caruana, Marthese Mercieca u Frans Calleja: Aghtihom o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS