AVVIZI - 16 ta' OTTUBRU 2016 - ID-29 HADD MATUL IS-SENA

Image result for luke 18 1-8
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16/10/2016
AVVIZI


IL-HAMIS
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; nibdew bil-Quddiesa tad-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni min-nisa tal-Azzjoni Kattolika.

IL-HADD
Niccelebraw il-gurnata missjunarja; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur kollu ghall-bzonnijiet tal-missjoni; f’dawn il-granet ukoll qed jingabru l-envelops mid-djar. 

NOTI :
Fl-iskola ta’ St.Michael’s se jsir seminar ghall-adoloxxenti li ser jircievu l-grizma tal-isqof din is-sena kif ukoll ghall-genituri u l-parrini.


L-AĦĦAR POSTS