AVVIZI - 25 ta' SETTEMBRU 2016 - IS-26 HADD TA' MATUL IS-SENA

Image result for luke 16 19-31
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/09/2016
AVVIZI

IT-TLIETA
Il-kunsill lokali jgharraf lill-persuni li ghandhom il-fuq minn 55 sena u jixtiequ t-tilqima kontra l-influenza biex jinfurmaw fl-ufficcju tal-kunsill sa nhar it-Tlieta, 27 ta’ Settembru.

L-ERBGHA 
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.00 p.m. l-Arcisqof Charles Scicluna ser jiltaqa mal-Katekisti kollha; inhegguhom jattendu.

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tal-Legjun ta’ Marija.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa

IS-SIBT
1 ta’ Ottubru; nibdew ix-xahar tar-Ruzarju;
Kuljum fis-6.00 p.m. jinghad ir-ruzarju quddiem Gesu Espost.

IL-HADD
Festa tal-Madonna tar-Ruzarju
Fil-5.00 p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna. Imheggin niehdu sehem.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fil-knisja tas-Sghajtar.
  
NOTI :

Nitolbu ghar-ruh: John Xuereb; Aghtih o Mulej ......

L-AĦĦAR POSTS