AVVIZI - 11 ta' SETTEMBRU 2016 - L-24 HADD MATUL IS-SENA

Image result for luke 15 1-32

PARROCCA NAXXAR                                               
Data: 11/09/2016
AVVIZI

L-ERBGHA 
Fit-8.00 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin l-attivita fil-Katidral tal-Imdina fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Anzjani; Tinkludi feature u quddiesa. Nigu lura fis-1.00 p.m. Min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tal-Hniena Divina.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa


NOTI :
Nhar il-Hamis 22 ta’ Settembru, is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw coffee morning go lukanda; biljetti jinkisbu minghandhom stess.


Id-distributuri ghandhom jigbru mill-annexxe il-kopji tal-Flimkien ghax-xahar ta’ Settembru.

L-AĦĦAR POSTS