AVVIZI - 02 ta' OTTUBRU 2016 - IS-27 HADD TA'MATUL IS-SENA

Image result for luke 17 5-10
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 02/10/2016
AVVIZI

IL-HADD
Festa tal-Madonna tar-Ruzarju
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna. Imheggin niehdu sehem.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fil-knisja tas-Sghajtar.

IT- TNEJN
Fl-okkazzjoni tal-ftuh tas-sena kateketika ghall-quddiesa tas-6.30 p.m. qed nistiednu lit-tfal kollha li jattendu l-Museum kif ukoll il-genituri taghhom.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

L-ERBGHA 
5 ta’ Ottubru; tifkira ta’ Sta Fawstina;
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fit-8.30 a.m. jkun hemm Quddiesa bl-omelija u hin ta’ Adorazzjoni.

Fl-annexxe fid-9.30 a.m. jerghu jibdew il-laqghat tal-Azzjoni Kattolika Nisa; tajjeb li min jista jattendi.

Kull nhar ta’ Erbgha il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jibdew jghidu r-Ruzarju fil-berah; hdejn il-knisja ta’ Sta Lucija fis-6.00 p.m. u fi gnien l-Imhalla fis-6.30 p.m. Tajjeb li min ikun jista jinghaqad maghhom.

IL-HAMIS 
Jergghu jibdew il-laqghat tal-Anzjani fl-annexxe wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. inhegguhom jattendu.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali

IS-SIBT
Is-sorijiet Dumnikani ghandhom bazaar hdejn il-knisja tal-Kuncizzjoni b’risq ir-restawr tal-istess knisja; aktar dettalji issibuhom fil-magazine Flimkien.

Fil-knisja tas-Sghajtar issir l-Adorazzjoni ghall-Qdusija tal-Kleru; tibda fid-9.00 p.m. bil-quddiesa.
  
IL-HADD
Il-hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija qed jkun; fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.

NOTI :
Id-distributuri tal-Flimkien ghandhom jigbru l-kopji taghhom mill-annexxe. Mall-Magazine qed inqassmu l-envelop tal-missjoni kif ukoll programm ta’ attivitajiet li se jsiru b’rabta mal-gurnata missjunarja.


L-AĦĦAR POSTS