AVVIZI - 14 ta' AWWISSU - L-20 HADD TA' MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14/08/2016
AVVIZI

IT- TNEJN
15 ta’ Awwissu; Solennita tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija.
Hija festa kmandata ghalhekk hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies. Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd.

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta adorazzjoni min-nisa tal-Azzjoni Kattolika u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IS-SIBT
Is-Seba Sibt tal-Bambina. Fis-6.00 p.m. tinghad il-kurunella, kant tas-Salve, Antifona u barka sagramentali.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa bl-omelija.

NOTI :
F’dawn il-granet ser jitqassam il-programm tal-festa u jkomplu  jingabru l-envelops bl-offerti taghkom;  Grazzi tal-ghajnuna taghkom.


Il-grupp tal- Meditazzjoni Nisranija ser jaghmel waqfa zghira ghas-sajf.  Jerga jibda jiltaqa Nhar il-Hamis 15 ta' Settembru fis-7.00 pm


L-AĦĦAR POSTS