AVVIZI - 24 ta' LULJU 2016 - IS-17 HADD TA' MATUL IS-SENA


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/07/2016
AVVIZI

IT- TNEJN
25 ta’ Lulju; Festa ta’ San Gakbu;
Fil-knisja tieghu fis-7.30 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-Grupp tal-Abbatini tal-parrocca taghna.

IL-GIMGHA 
Il-kumitat tal-festa ser jorganizza BBQ mit-8.30 p.m. il-quddiem fil-bitha tal-Oratorju.  Fil-jumejn li gejjin, fl-annexxe ser ikun hemm min ibiegh biljetti ghal din l-attivita.

IS-SIBT
Ir-raba Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 p.m. tinghad il-kurunella, kant tas-Salve, Antifona u barka sagramentali.
Fis-6.30 p.m. quddiesa bl-omelija.

NOTI :


Nitolbu ghar-ruh: Carmel Attard. Aghtih o Mulej ......

L-AĦĦAR POSTS