AVVIZI - 10 ta' LULJU 2016 - IL-15 HADD TA' MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/07/2016
AVVIZI

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-koppji mizzewga tal-Azzjoni Kattolika.

IL-GIMGHA 
Fis-5.45 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin Ghawdex fl-okkazjoni tal-festa ta’ San Gorg. Nigu lura mal-vapur tas - 12.45 a.m.

IS-SIBT
It-tieni Sibt tal-Bambina. Il-programm ikompli bhas-soltu.

IL-HADD
Fis-7.30 p.m. l-E.T. Mons Charles Scicluna, Arcisqof ta’ Malta se jinawgura u jbierek il-bibien il-godda tas-Santwarju tal-Hniena Divina. Kulhadd huwa mistieden.

NOTI :

Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda kienet ta’ €1070. Nirringrazjawkom.

L-AĦĦAR POSTS