AVVIZI - L-11 IL-HADD TAS-SENA - 12 GUNJU 2016

Christ in the House of Simon the Pharisee

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/06/2016
L-11 HADD TAS-SENA
AVVIZI


IL-HADD
Mill-lum sa l-ahhar ta’ Settembru il-quddies tal-Hadd filghaxija jkun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tal-Kelma tal-Hajja.

NOTI :
Nhar it-Tlieta 21 ta’ Gunju is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw attivita sajfija b’risq ir-restawr tal-knisja tal-kuncizzjoni; biljetti jinkisbu minghandhom stess.

Nitolbu ghar-ruh: Rose Galdes; Sharon Micallef; Vikki Stivala. Aghtihom o Mulej ......


L-AĦĦAR POSTS