AVVIZI - L- 10 HADD TAS-SENA - 5 GUNJU 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 05/06/2016
AVVIZI      
                          
HADD

Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu’;
fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni u wara Purcissjoni bis-Sagrament; imheggin niehdu sehem; ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.


TNEJNTLIETA

Is- 7 ta’ Gunju – Festa Publika
Il-quddies ikun bhal ta’ nhar ta’ xoghol.


ERBGHA  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. laqgha ta’ talb u formazzjoni ghall membri kollha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.


GIMGHA


Fil-4.45 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il- Harga ghar-Romol li tinkludi quddiesa fil-grotta ta’ San Pawl ir-Rabat; min jixtieq imur ghandu jinkiteb fis-sagrestija.


SIBT


HADD

Fl-oratorju fis-7.30 p.m. se jkun hemm Ikla fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-quddies tal-Hadd filghaxija sa l-ahhar ta’ Settembru ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.L-AĦĦAR POSTS