AVVIZI - 19 ta' GUNJU 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/06/2016
AVVIZI      
                          
HADD

Infakkru Jum il-Missier;
Ic-Cimiterju tal-parrocca taghna jkun miftuh matul il-jum u
fl-10 a.m. jkun hemm quddiesa.


TNEJNTLIETA

Is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw attivita sajfija b’risq ir-restawr tal-knisja tal-Kuncizzjoni; biljetti jinkisbu minghandhom stess.


ERBGHA  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni.

Fl-okkazjoni tal-festa ta’ San Gwann Battista, fil-knisja tieghu fis-6.30 p.m. se jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.


GIMGHA
SIBT


HADD

NOTI


Fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Imnarja ser norganizzaw Harga ghal Ghawdex nhar it-Tlieta 28 ta Gunju. Nitilqu mill-pjazza fis-5.45 p.m. u nigu lura mal-vapur tan-12.30 a.m. biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-fakulta tat-teologija fl-Universita ta’ Malta qed toffri diversi korsijiet ghall-lajci; aktar dettalji jinkisbu mill-web site tal-universita.

L-AĦĦAR POSTS