AVVIZI - SOLENNITA’ TAT-TRINITA’ QADDISA - 22 MEJJU 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22/05/2016
SOLENNITA’ TAT-TRINITA’ QADDISA
AVVIZI


IL-HADD
Nifirhu u nitolbu  ghall- 67 tifel u tifla tal-Museum tal-Parrocca taghna  li fil-quddiesa tal-10.30 a.m. illum se jaghmlu l-Precett u jircievu lil Gesu Ewkaristija ghall-Ewwel Darba.
Ma  jkunx hawn quddiesa fil-11.00 a.m.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Kummissjoni Djakonija  u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita ta Corpus;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni u wara purcissjoni bis-Sagrament; imheggin niehdu sehem; ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

NOTI

Nhar l-Erbgha 1 ta’ Gunju fl-Oratorju  se jkollna coffee morning; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.


Nitolbu ghar-ruh: Helen Muscat. Aghtiha o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS