AVVIZI - SOLENNITA' TA' CORPUS CHRISTI - 29 MEJJU 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 29/05/2016
SOLENNITA’ TA’ CORPUS
AVVIZI


IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita ta Corpus;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni u wara purcissjoni bis-Sagrament; imheggin niehdu sehem; ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

L-ERBGHA
Nibdew il-Kwaranturi fil-parrocca taghna; ghalhekk wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. nesponu lil Gesu Ewkaristija sa 12.00 p.m. u mill-5.00 p.m. l-quddiem.
Imheggin insibu hin u nigu naduraw lil Gesu Sagramentat.

Il-Kwaranturi jkompli matul il-jum tal-Hamis kif ukoll il-Gimgha.

Fl-Oratorju jkun hemm Coffee Morning; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita tal-Qalb ta Gesu;
fil-5.00 p.m. koncelebrazzjoni u wara purcissjoni bis-sagrament; imheggin niehdu sehem; ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

NOTI :
Nhar il-Gimgha 10 ta Gunju ser norganizaw harga ghar-romol li tinkludi quddiesa fil-grotta ta San Pawl ir-Rabat;
tluq mill-pjazza fil-4.45 p.m. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Id-Djaknu James Saydon mill-parrocca taghna talab li jircievi l-ordinazzjoni presbiterali; wiehed jista jara id-dettalji fin-notice board.

Nitolbu ghar-ruh: Victoria Magro, Pupul Grima u Carmel Magro; Aghtihom o Mulej ....


L-AĦĦAR POSTS