AVVIZI - L-GHID IL-HAMSIN - PENTEKOSTE - 15 MEJJU 2016


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16/05/2016
GHID IL-HAMSIN - PENETEKOSTE
AVVIZI                     
  


HADDTNEJN

Wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. se jsir il-hasil tal-knisja; kull ghajnuna hija apprezzata.


TLIETAERBGHA


Fl-Annexxe fis-7.15 p.m. Laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.
  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis-Soci tal-Musuem tas-subien  u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa


GIMGHA


Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm Quddiesa ghar-Romol; imheggin jiehdu sehem.


SIBT

HADDNifirhu u nitolbu  ghall- 67 tifel u tifla tal-Museum tal-Parrocca taghna  li fil-quddiesa tal-10.30 a.m. jircievu lil Gesu Ewkaristija ghall-Ewwel Darba. Ma  jkunx hawn quddiesa fil-11.00 a.m.L-AĦĦAR POSTS