AVVIZI - IS- 6 HADD TAL-GHID - 1 ta' MEJJU 2016


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 01/05/2016
IS-SITT HADD TAL - GHID
AVVIZI

IL-HADD
Illum hija l-ahhar gurnata tal-Bazaar li ssibu fl-annexxe tal-knisja.

Illejla fil-5.00 p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp; il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

L-ERBGHA
Kull nhar ta’ Erbgha matul ix-xahar ta’ Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jghidu r-ruzarju fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-6.00 p.m. u fuq iz-zuntier tal-knisja ta’ San Pawl tat-Targa wara l-quddiesa tal-5.30 p.m.

IL-HAMIS
Issir l-ikla fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. u wara l-programm ikompli fl-oratorju; jkun hemm kafe, tombola u ikla fl-12.00 p.m. Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp karizmatiku u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI

Fil-granet li gejjin se nkomplu bit-Tberik tal-Familji; it-toroq issibuhom fil-magazine Flimkien li qed jitqassam f’dawn il-granet; issibuhom ukoll man-notice boards tal-knisja . It-tberik jibda fl-4.00 p.m.


Nitolbu ghar-ruh: Magdeline Cortis, Guza Galea,

L-AĦĦAR POSTS