AVVIZI - L-GHID IL KBIR - IL-QAWMIEM TAL-MULEJ - 27 MARZU 2016


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27/03/2016
HADD IL - GHID
AVVIZI

IL-HADD
Solennita tal-Qawmien tal-Mulej mill-Mewt.
Filghodu il-quddies ikun fis-6.00 a.m. fis-7.00 a.m. fit-8.30 a.m. wara tibda hierga l-purcissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt li din is-sena se tkun bl-induratura tal-qabar; grazzi lil min hallas ghal dan ix-xoghol.
Fil-11.00 a.m. ikun hawn quddiesa ohra.
Wara l-quddiesa tibda diehla l-purcissjoni.

IT-TNEJN
Fl-4.00 p.m. Is-sacerdoti jibdew it-tberik tal-familji; xieraq li l-membri tal-familja jkunu prezenti halli jitolbu mas-sacerdot. Il-programm tat-toroq issibuh fil-magazine Flimkien.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD
It-tieni Hadd tal-Ghid; Festa tal-Hniena Divina.
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fl-5.00 p.m. jkun hemm Adorazzjoni u quddiesa mill-Arcisqof Charles J Scicluna.

NOTI
Nhar is-Sibt 9 ta’ April fl-Oratorju fis-7.30 p.m. ser norganizzaw ikla; biljeti jinkisbu minghand il-helpers.


Nitolbu ghar-ruh: Deo Micallef: Aghtih o Mulej ....

L-AĦĦAR POSTS