AVVIZI - IL-HAMES HADD TA’ MATUL IS-SENA - 7 ta' FRAR, 2016PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 7/02/2016
IL-HAMES HADD TA’ MATUL IS-SENA
AVVIZI


L-ERBGHA
10 ta’ Frar; Bidu taz-zmien qaddis tar-Randan.
Fil-quddies kollu isir it-tberik u tqeghid ta’ rmied fuq ras in-nies;
filghaxija fis-6.30 p.m. koncelebrazzjoni solenni.
Hemm obbligu ghas-sawm u astinenza .
Matul ir-Randan qabel il-quddiesa ta’ filghaxija tinghad il-via sagra.

IS-SIBT
Fl-oratorju fis-7.30 pm. se jkun hemm ikla fl-okkazzjoni ta’ San Valentinu; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HADD
Fid-9.30 a.m. Quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-Maghmudija.

NOTI
Nhar l-Erbgha 24 ta’ Frar filghodu se mmorru Pellegrinagg ir-Redentur tal-Isla u nghaddu mill-Bieb tal-Hniena; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcisjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat.

Din is-sena l-Ewwel Tqarbina ghat-tfal tal-museum se ssir nhar il-hadd 22 ta’ Mejju fl-10.30 a.m. waqt li s-sagrament tal-Grizma tal-Isqof ghall-adoloxxenti tal-MUSEUM se ssir nhar is-Sibt 12 ta’ Novembru fil-5.00 p.m.


L-AĦĦAR POSTS