AVVIZI - L-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ - 10 ta' JANNAR 2016


IL-HADD
Niccelebraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej.
Il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

Matul din il-gimgha is-sacerdoti taghna jkomplu bil Family Visits fiz-zona ta’ Birguma u San Pawl tat-Targa. Xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-membri tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

Fis-7.00 p.m. fl-annexxe ikomplu il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija.

NOTI

Nhar it-Tlieta, 26 ta jannar, is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw Coffee Morning b’risq ir-restawr tal-knisja tal-kuncizzjoni; biljetti jinkisbu minghand is-sorijiet stess.

Fil-harga tal-Flimkien ta’ Jannar stajtu taqraw l-ahhar taghrif dwar il-hidma li ghaddejja fic-Cimiterju u li qed thalli l-frott mixtieq; fil-gimghat li gejjin ser jibdew jittellghu il-poloz sabiex jibda l-bejgh tal-oqbra li fadal.


Nitolbu ghar-ruh:  Victor Camilleri. Aghtih o Mulej .....                     

L-AĦĦAR POSTS