AVVIZI - IT- 3 HADD TA' MATUL IS-SENA - 24 ta' JANNAR 2016


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/01/2016
IT-TIELET HADD TA’ MATUL IS-SENA
AVVIZI

IL-HADD
Ghall-quddiesa tad-9.30 a.m. qed nistiednu lill-Adoloxxenti li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof din is-sena kif ukoll lill-genituri taghhom; dawn se jweghdu li jikkoperaw bis-shih mal-ketekisti fil-formazzjoni ta’ wliedhom bi preparazzjoni ghal dan is-Sagrament.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp Caritas tal-parrocca u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD
Ser norganizzaw high tea  u tombola fl-oratorju mis-2.30 p.m. il-quddiem; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI

Nifirhu lil Dun Stefan Galea li l-bierah gie investit Kanonku Onorarju fil-knisja Arcipretali ta’ San Pawl Nawrafgu, il-Belt. 


Matul din il-gimgha is-sacerdoti taghna jkomplu bil Family Visits fiz-zona ta’ Birguma u San Pawl tat-Targa. Xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti.

Nhar it-Tlieta, 26 ta’ Jannar, is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw Coffee Morning b’risq ir-restawr tal-knisja tal-kuncizzjoni; biljetti jinkisbu minghand is-sorijiet stess.

Min jixtieq jerfa fl-istatwa tar-Redentur u tad-Duluri f’jum il-festa taghhom ghandu jkellem lil xi membru fil-kumitat tal-gimgha l-kbira. L-ghazla tibqa dejjem fid-diskrezzjoni tal-kumitat.


L-AĦĦAR POSTS