AVVIZI L-GHID IL-HAMSIN 25 ta' MEJJU 2015

 

IL–HADD
IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-MIGJA TA’ L-ISPIRTU S-SANTU

IT – TNEJN
Fil-knisja parrokkjali fil-5.00 p.m. issir it-tieni qrara ghat-tfal tal-ewwel tqarbina.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. Fil-parrocca jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-membri tal-Legjun ta’ Marija.

IS-SIBT
Fil-knisja parrokkjali fil-5.00 p.m. it-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu  l-MUSEUM jircievu lil Gesu’ Ewkaristija ghall-ewwel darba; il-quddiesa ta’ wara tkun fis-7.00 p.m.

IL-HADD
Fil-knisja parrokkjali fl-10.30 a.m. it-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu fiz-zona tas-Sghajtar jircievu lil Gesu’ Ewkaristija ghall-ewwel darba. Il-quddiesa tal-11.00 a.m. ma ssirx.

Nhar it-Tlieta, 9 ta’ Gunju ser norganizzaw buffet breakfast; biljetti jinkisbu il-quddiem.

Infakkru fil-pellegrinagg li ser norganizzaw ghal Lourdes bejn il - 5 u l - 11 ta’ Awwissu. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-ufficcju parrokkjali.

Nitolbu ghar-ruh; John Aquilina: Aghtihom o Mulej .....
L-AĦĦAR POSTS