AVVIZI - HADD IL-GHID - 5 ta' APRIL 2015
AVVIZI 
HADD IL-GHID
Il-Qawmien ta’ Gesu mill-mewt
5 ta' APRIL 2015

IL-HADD – 5 ta’ APRIL
Il-Qawmien ta’ Gesu mill-mewt
Nawguraw lil kulhadd l-Ghid it-Tajjeb
Filghodu il-quddies ikun bhas-soltu.
Filghaxija l-programm ikun hekk; fil-5.00 p.m. Quddiesa Kantata Solenni u
fis-6.00 p.m. Tohrog il-Purcissjoni ta’ l-Irxoxt.
Fis-6.30 p.m. jkun hawn quddiesa ohra.

IT-TNEJN
Fl-4.30 p.m. jibda t-tberik tal-familji; it-toroq indikati issibuhom fil-magazine Flimkien, fil-web site tal-parrocca kif ukoll fuq in-notice board tal-knisja. Xieraq li fejn hu possibli il-familja tkun migbura biex titlob mas-sacerdot.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tal-Hniena Divina u
Fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IL-HADD
Fis-Santwarju Gesu’ Hniena Divina niccelebraw il-festa taghha;
Fil-5.00 p.m. jkun hemm hin ta’ Adorazzjoni kif ukoll quddiesa.


L-AĦĦAR POSTS