PROGRAMM TAL-PUSSESS TA' FR DAVID GAUCI BHALA ARCIPRIET


PROGRAMM TA’ TĦEJJIJA GĦALL-BIDU UFFIĊĊJALI

TAL-ĦIDMA TA’ DUN DAVID GAUCI

BĦALA L-ARĊIPRIET

TAL-PARROĊĊA TA’ MARIA BAMBINA TAN-NAXXAR


L-Erbgħa 18 ta’ Frar RAS IR-RANDAN
6pm Għasar għand il-Ġiżwiti
6.10pm Purċissjoni sal-Knisja Arċipretali
6.30pm Konċelebrazzjoni Solenni

Il-Ħamis 19 ta’ Frar
4.15pm Quddiesa fid-Dar Familja Mqaddsa

Il-Ġimgħa 20 ta’ Frar
6pm Quddiesa fil-Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa

Is-Sibt 21 ta’ Frar
6.45pm Quddiesa fis-Santwarju tal-Ħniena Divina

Il-Ħadd 22 ta’ Frar
8am Quddiesa fil-Kappella ta’ Santa Lucia

It-Tnejn 23 ta’ Frar
7pm Quddiesa fil-Kappella Familja Mqaddsa Sgħajtar
It-Tlieta 24 ta’ Frar
7am Quddiesa fil-Kappella ta’ San Ġwann
4pm Rużarju fil-Kappella ta’ Santa Maria tax-Xagħra

L-Erbgħa 25 ta’ Frar
6pm Quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tat-Triq

Il-Ħamis 26 ta’ Frar
5pm Quddiesa għand is-Sorijiet Dumnikani
7pm Adorazzjoni Solenni fil-Knisja Arċipretali

Il-Ġimgħa 27 ta’ Frar
5pm Quddiesa ċ-Ċimiterju ta’ San Ġorġ

Is-Sibt 28 ta’ Frar
6pm Via Sagra Solenni fil-Knisja Arċipretali

Il-Ħadd 1 ta’ Marzu JUM IL-PUSSESS TAL-ARĊIPRIET
5pm Korteo bis-sehem tal-Baned Peace u Victory
6pm Quddiesa bir-Riti tal-Pussess immexxija mill-E.T. l-Isqof Charles Jude Scicluna, Amministratur Appostoliku Sede Vacante.

L-AĦĦAR POSTS