IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR

il-Hadd, 1 ta' Marzu 2015


Fil-4.45 p.m. l-Arcipriet jitlaq f'korteo
mid-dar parrokkjali lejn il-knisja
akkompanjat miz-zewg baned Peace u Vittorja. Fis-6.00 p.m. tibda Koncelebrazzjoni Solenni 
mmexxija 
mill-E.T.Mons Charles J. Scicluna,
Amministratur Appostoliku. 

Mistednin ilkoll niehdu sehem. wara nkomplu naqsmu l-ferh flimkien fl-Oratorju.

issa idhol fil-website - aghfas hawn

L-AĦĦAR POSTS