FESTA SOLENNI TA' MISSIERNA SAN PAWL
PATRUN TA' MALTA


"Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir,
in-nies li joqoghdu f'art id-dlam,
dawl kbir idda fuqhom"

Posted by Charles V. Farrugia
10 ta' Frar 2015

L-AĦĦAR POSTS