AVVIZI - IL-FAMILJA MQADDSA - 28 ta' DICEMBRU 2014

                                                                         


HADDTNEJNTLIETAERBGHA

31 ta’ Dicembru: l-ahhar jum tas-sena;
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu;
Filghaxija fil-5.00 p.m. jkollna quddiesa bl-omelija
u fis-6.00 p.m. jkollna Koncelebrazzjoni Solenni bil-kant tat-Te Deum u nispiccaw bil-Barka Sagramentali.1 ta’ Jannar:
Solennita ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paci;
Hija festa kmandata ghalhekk hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’Hadd biss l-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 a.m.
il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun Solenni bil-kant tat-Te Deum.
Il-hin tal-quddies filghaxija jkun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

Id-dar tal-Provvidenza se tkun miftuha ghall-pubbliku mill-10 a.m. il-quddiem biex izur dan il-kumpless u jkun jista jaghti id-donazzjoni tieghu.


GIMGHA
SIBT


HADDNiccelebraw il-festa tal-Epifanija.

Dawk li jqassmu il-magazine Flimkien ghandhom jidhlu fis-sagrestija sabiex jigbru l-kopji taghhom ghax xahar ta’ Jannar.
L-AĦĦAR POSTS