KOR IUBILATE DEO FIL-GIMGHA MQADDSA


SEHEM IL-KOR IUBILATE DEO
FIĊ-ĊELEBRAZZJONIJIET TAL-ĠIMGĦA MQADDSA
 FIL-KNISJA ARĊIPRETALI TAN-NAXXAR, APRIL 2014


Ħadd 13:        Ħadd il-Palm - (11.00am)    
Konċelebrazzjoni -    Quddiesa Gregorjana Orbis Factor
Salm Responsorjali - Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni
ikklikkja fuq ir-ritratt

Tnejn 14:        Serata ta’ Riflessjonijiet dwar is-Seba’ Kelmiet ta’ Ġesu’ fuq is-salib. (7.30pm) 

Kant Gregorjan u polifoniku bis-sehem tal-Pueri Cantores 
 * O Domine Iesu                       Palestrina 
 * God so loved the world           Stainer
 * O Vos Omnes                         Croce
 * Christus Factus Est                 Anerio 
 * Ubi Caritas                             Durufle
 * Popule Meus                           Luis de Victoria
 * Miserere Mei                          Allegri

Ħamis 17:       Ħamis ix-Xirka (6.30pm)      

Konċelebrazzjoni:    
 * Quddiesa polifonika Missa Sancti Pauli -  P. Vassallo
Salm respġonsorjali:    
 * Il-kalċi mbierek huwa xirka mad-Demm ta’ Kristu
Ħasil ir-Riġlejn:           
 * Ubi Caritas- Maurice Durufle
Purċissjoni Sagrament:      
 * Pange Lingua - Gregorjan; Tantum Ergo – Durufle

Ġimgħa 18:    Ġimgħa l-Kbira (3.00pm)      

Salm Responsorjali:     Missier nerħi ruħi f’idejk
Qabel il-Passju:           Christus Factus Est – Felice Anerio
Adorazzjoni tas-Salib:
 * Miserere Mei                       Allegri
 * O Bone Iesu                         Palestrina
 * O Crux Ave                          Palestrina
 * O Vos Omnes                       Giovanni Croce
 * Popule Meus                         Luis de Victoria
 *O Vittma l-aktar safja            Johann Seb Bach

Sibt 19:           Vġili tal-Għid (8.00pm)      

Konċelebrazzjoni:       Quddiesa mal-Poplu – Chris Muscat

Ħadd 20:        Ħadd l-Għid il-Kbir (8.30am)      

Konċelebrazzjoni:      Quddiesa Gregorjana Orbis Factor
L-AĦĦAR POSTS