GRUPP ORGANIZZATTIV GHALL-GIMGHA L-KBIRA U L-IRXOXT

GRUPP ORGANIZZATTIV GĦALL-ĠIMGĦA L-KBIRA U L-IRXOXT - 2014                      

Lill-Helpers kollha tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Irxoxt


Qabel il-purċissjoni

*           Seba’ Kelmiet:
              - Altar San Ġużepp -  Sunny Agius
*           Bandalori vjola + Fanali Vari:
              - Altar San Lawrenz  - Rose Gatt
*           Tabelli Persunaġġi:
              - Altar tad-Duluri  -    Mich. Agius+ Mir Agius
*           Baċili:
              - Altar tal-Karmnu -   Carmel u Lora Bonavia


*Mal-bieb il-kbir tal-Annexe (qabel ħruġ tal-purċissjoni - tfal) - 
--- Carmen Borg u Ant. Mula

*Ħruġ siġġijiet fuq zuntier filgħodu: - 
--- M Farrugia, Ch Mifsud+ helpers Monument AM

*Dħul siġġijiet ta’ fuq iz-zuntier wara purċissjoni - 
--- Ch Mifsud, Leli Schembri+Museum

*Ħbula qabel il-purċissjoni - 
--- M Farrugia, S Zahra, Man Gauci

*Għeluq tal-knisja wara l-funzjoni tat-3.00pm - 
--- Mario Farrugia

*Bankuni u Strippi waqt il-ħruġ - 
--- Ch. Zarb, S. Zahra, Leli Schembri

*Mal-bieb il-kbir tal-knisja (fid-dħul tal-purċissjoni)  - 
--- Lawrence Giordano, Charles Gatt

*Kontroll mal-bieb il-kbir tal-Annexe qabel purċissjoni - 
--- Charles Gatt, Mario Callus

*Għeluq tal-Oratorju fil-Ġimgħa l-Kbira - 
--- Jonathan Sacco

*Żarmar knisja waqt purċissjoni  - 
--- Godwin Gauci, Sim Agius, Jon Sacco

Inkarigati mill-Vari waqt il-purċissjoni:
*           Mill-bidu sal-Ort          - Charles Bartolo
*           Mill-Ort sa Ġuda         - Charles Muscat
*           Minn Ġuda sal-Marbut - Terry Borg
*           Mill-Marbut sal-Ecce Homo - Kenneth Abela
*           Mill-Ecce Homo sar-Redentur - Mario Cini
*           Mir-Redentur sal-Veronica  - Alfred Mallia
*           Mill-Veronica sal-Vara l-Kbira - Charles Zarb
*           Mill-Vara l-Kbira sal-Monument - Tonio Vella u Malcolm Mercieca

Inkarigati fil-Knisija parrokkjali waqt ħruġ Purċssjoni
·                     Leli Pullicino, David Agius, Paul Catania, Anthony Catania

Ajjutanti mal-purcissjoni
·                     Anton Abdilla, Joseph Bugeja, Matthew Agius, Leli Pullicino
(Fil-ħruġ, fuq iz-zuntier joqgħodu Joseph Bugeja u Tonio Vella jikkordinaw ma’ Paul Catania minn ġewwa)

Turisti u Biljetti fuq iz-zuntier:
Christian Fenech, Adam Pace, Matthew Fenech

IMPORTANTI:  Fid-dħul tal-purċissjoni, l-ajjutanti joqgħodu fil-pjazza jgħinu biex il-purċissjoni tidħol fil-knisja bil-galbu speċjalment tfal, persunaġġi u reffiegħa: Anton Abdilla, Matthew Agius, Joseph Bugeja, Charles Muscat.

Ajjutanti Purċissjoni Irxoxt
Leli Pullicino, David Agius, Joseph Bugeja

NB  Qabel il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, l-irġiel preżenti huma mitluba jagħtu daqqa t’id biex il-bankijiet jitpogġġew fin-navi (BIL-GALBU) hekk kif tispiċċa l-funzjoni għall-5.10pm.

Jekk ma tkunx tista’ toffri l-għajnuna hekk kif mitlub hawn fuq, nitolbukom ħafna biex iccemplu 79929981 jew tinfurmaw lill-Arċipriet mill-aktar fis possibbli.  Nirringrazzajawkom tal-attenzjoni u tas-servizzi tagħkom.
                                                                                                    

L-AĦĦAR POSTS