Thursday, January 2, 2014

DJARJU TAS-SENA 2014

Dati Importanti f'2014
Ras ir-Randan........................................05 ta' Marzu


Pellegrinagg Redentur..............................28 ta' Marzu


Purcissjoni tad-Duluri...............................11 ta' April


Hadd il-Palm...........................................13 ta' April


Gimgha l-Kbira........................................18 ta' April


Ghid il-Kbir.............................................20 ta' April


San Guzepp............................................04 ta' Mejju

Pentecoste - Ghid il-Hamsin......................08 ta' Gunju


L-Ewwel Tqarbina: Centru Sghajtar........14 ta' Gunju (PM)


L-Ewwel Tqarbina: Museum Bniet u Subien...15 ta' Gunju (AM)


Purcissjoni ta' Corpus Domini.....................22 ta' Gunju

L-Ewwel Tqarbina: San Pawl tat-Targa.......09 ta' Gunju


Kwaranturi.............................................25 ta' Gunju


Kwaranturi.............................................26 ta' Gunju


Kwaranturi.............................................27 ta' Gunju


Purcissjoni Qalb ta' Gesu..........................29 ta' Gunju

L-Ewwel Sibt tal-Bambina.........................12 ta' Lulju

Hrug tal-Bambina min-nicca......................28 ta' Awwissu


Festa Marija Bambina..............................08 ta' Settembru


Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju...........05 ta' Ottubru


Festa Kristu Re......................................23 ta' Novembru


Grizma ta' l-Isqof - Sghajtar................29 ta' Novembru (PM)

Grizma ta' l-Isqof - Museum.................30 ta' Novembru (PM)
Bidu ta' l-Avvent....................................30 ta' Novembru