Thursday, September 12, 2013

RITRATTI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2013

Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tkabbar

HRUG TAL-ISTATWA MINN NICCA - 28 ta' AWWISSU 2013 







QUDDIESA GHAZ-ZGHAZAGH TAZ-ZEWG KAZINI TAL-BANED
1 ta' SETTEMBRU 2013





Photo by courtesy of  Edward Azzopardi

Photo by courtesy of Edward Azzopardi

QUDDIESA TAN-NOVENA MILL-E.T. Mons SILVESTRU MAGRO
ISQOF U VIGARJU APPOSTOLIKU F'BENGHAZI
1 ta' SETTEMBRU 2013














MITT SENA MILL-BIEB TAL-BRONZ TA' PIO CELLINI
E.T. Mons JOSE' BONELLO
ISQOF KOADJUTUR FIL-HONDURAS
3 ta' SETTEMBRU 2013













TRANZLAZZJONI SOLENNI
LEJLET IL-FESTA
7 ta' SETTEMBRU 2013



















JUM IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
KONCELEBRAZZJONI SOLENNI
8 ta' SETTEMBRU 2013











JUM IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
PURCISSJONI
8 ta' SETTEMBRU 2013















Photos by courtesy of Charles V. Farrugia