RITRATTI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2013

Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tkabbar

HRUG TAL-ISTATWA MINN NICCA - 28 ta' AWWISSU 2013 QUDDIESA GHAZ-ZGHAZAGH TAZ-ZEWG KAZINI TAL-BANED
1 ta' SETTEMBRU 2013

Photo by courtesy of  Edward Azzopardi

Photo by courtesy of Edward Azzopardi

QUDDIESA TAN-NOVENA MILL-E.T. Mons SILVESTRU MAGRO
ISQOF U VIGARJU APPOSTOLIKU F'BENGHAZI
1 ta' SETTEMBRU 2013


MITT SENA MILL-BIEB TAL-BRONZ TA' PIO CELLINI
E.T. Mons JOSE' BONELLO
ISQOF KOADJUTUR FIL-HONDURAS
3 ta' SETTEMBRU 2013

TRANZLAZZJONI SOLENNI
LEJLET IL-FESTA
7 ta' SETTEMBRU 2013JUM IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
KONCELEBRAZZJONI SOLENNI
8 ta' SETTEMBRU 2013JUM IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
PURCISSJONI
8 ta' SETTEMBRU 2013Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS