XOGHOL U RESTAWR  1. Restawr ta' kwadru li jintuza fil-Milied


Kcina gdida fl-Annexe


Restawr tal-armar tal-festa

Kisi tal-Pedestalli bl-Irham


PA System gdid ghall-purcissjonijiet

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS