SOCJETA' TAD-DUTRINA NISRANIJA - M.U.S.E.U.M.M.U.S.E.U.M. Subien / Ġuvintur -
29, Vjal il-Labour, Naxxar. 

Tel.: 21410308
Mob: 79410308
E-Mail: museumboysnaxxar@gmail.com

Superjur Mr. Johann Tabone
 
It-tfal subien jistgħu jibdew jattendu l-Museum minn meta jkollhom 5 snin. Il-ġenituri huma mistiedna li jmorru l-Museum u jistaqsu għas-superjur biex jistgħu jiktbu t-tifel tagħhom.


L-Ewwel Xift (Għat-tfal bejn il-5 u d-9 snin)
Klassijiet tal-Infantili, l-Ewwel Tqarbina, 2,3 u r-4 Sena tal-Katekeżi.
Il-lezzjonijiet isiru bejn is-5:45pm u s-6:30pm kull nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis.


It-Tieni Xift (Għat-tfal minn 10 snin 'il fuq)
Ikollhom ħin ta' logħob bejn is-6:30pm u s-7:00pm u wara lezzjoni sas-7:30pm, kuljum minbarra l-Erbgħa.
Is-Sibt, il-MUSEUM jiftaħ għall-istess grupp mis-6:00pm sat-7:45pm.

Il-Ħadd niltaqgħu l-ewwel għall-quddiesa tat-8.30am fil-knisja Parrokkjali u wara jkollna logħob u lezzjoni sal-11am.
Kull l-Ewwel u t-Tielet Ħadd tax-xahar, it-tfal ma jkollhomx Museum fil-għodu.
Fix-Xitwa, fit-3:30pm. mmorru passiġġata; niġu lura għal xi s-6:00pm.
Fis-Sajf, fl-4:00pm mmorru l-baħar; niġu lura għas-7.00pm.


Laqgħat għall-irġiel u nisa (minn Ottubru sa Mejju):
Kull nhar ta' Ħadd bejn is-6:00pm u s-6:30pm.

Laqgħat tal-Bibbja għal kulħadd:
Kull nhar ta’ Tlieta fis-7.05pm, fil-Museum tas-Subien. It-tfal jistgħu jattendu mall-ġenituri tagħhom.

*********


Socjeta tal-M.U.S.E.U.M

M.U.S.E.U.M. Bniet / Tfajliet -  Tel: 21412429

Superjura - Ms Miriam Bartolo 
Il-M.U.S.E.U.M. jiftah fil-5.00 pm ghall hin ta' loghob minbarra nhar ta' Tlieta. Il-lezzjonijiet jibdew fil- 5.30 pm sa 6.30 pm fil-jiem li jidhru hawn taht. Nitolbukhom timxu ma' dawn il-jiem u li t-tfal jaslu l-MUSEUM fil-hin.

Klassi taz-Zghar (Year 1)
Tfal bniet li twieldu matul is-sena 2006 jiltaqghu nhar ta' Hamis biss u jispiccaw fis-6.15 pm

Sena 1 (L-Ewwel Tqarbina) (Year 2)
(Klassi bil-Malti biss)
Lezzjoni: It-Tnejn u l-Hamis

Sena 2: Grizma 1 / 1 st Year Confirmation (Classes held in Maltese and in English)
Lezzjoni: It-Tnejn u l-Hamis

Sena 3: Grizma 2 / 2 nd Year Confirmation (Class held in Maltese and in English)
Lezzjoni: It-Tnejn u l-Hamis

Sena 4: Grizma 3 / 3 rd Year Confirmation (Class held in Maltese and in English)
Lezzjoni: L-Erbgha u l-Gimgha

Sena 5: Grizma 4 / 4 th Year Confirmation (Class held in Maltese and in English )
Lezzjoni: L-Erbgha u l-Gimgha
Dawn it-tfal ikunu mistiedna ghall-laqghat u hrug fil-weekends.

Klassi Maghzulin:
Tfaljliet ta' Forms 1 u 2, jiltaqghu ghall-lezzjoni nhar t' Erbgha u l-Gimgha.

Is-Sibt jiltaqghu mis- 6.30 pm sa 7.30 pm ghall-lezzjoni attivita'.
Filwaqt li darbtejn fix-xahar ikollhom laqghat ghalihom organizzati mis-Socjeta' Generali tal-MUSEUM

Il-Hadd : Quddies flimkien fit-8.30 am
Bible Study (1 u t-3 Hadd): fl- 9.45 am sal- 10.45 am
Harga: Fix-Xitwa fit-3.00 pm u fis-Sajf fit-4.00 pm

Klassi Aspiranti:
Tfajliet ta' Forms 3, 4, 5 jiltaqghu ghall-lezzjoni nhar ta' Tnejn, l-Erbgha. Nhar ta' Gimgha. fis-7.30 pm

Is-Sibt jiltaqghu mis-6.30 pm ‘l quddiem ghall-lezzjoni u attivita'. Filwaqt li darbtejn fix-xahar ikollhom ukoll laqghat u hrug ghalihom kemm fi grupp tal-qasam u anke mas-Socjeta' General ital-MUSEUM.

Il-Hadd: Quddies flimkien fit-8.30 am
Bible Study (1 u t-3 Hadd): fl- 9.45 am sal- 10.45 am
Harga: Fix-Xitwa fit-3.00 pm u fis-Sajf fit-4.00 pm

L-AĦĦAR POSTS